Voor wie

Iedereen met vragen op het gebied van leven, zingeving, werk en mobiliteit is van harte welkom bij Praktijk Emmelkamp. Zowel voor particulieren als voor bedrijven is er een
uitgebreid aanbod. Praktijk Emmelkamp biedt een hoogwaardige begeleiding aan.

Particulieren

• twintigers en dertigers (young professionals)
• veertigers en vijftigers (midlife)
• kunstenaars en creatieven
• technisch geschoolden
• (startende) ondernemers

Bedrijven

• profit -en nonprofit instellingen en bedrijven
• scholen en leerinstellingen
• gemeentelijke instellingen
• de culturele sector

Bedrijven kunnen Praktijk Emmelkamp inhuren voor loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken, outplacement, bij ontslagprocedures en (her)plaatsing van boventallig personeel.

Coaching is heel persoonlijk en het is van groot belang dat we in een gemeenschappelijke sfeer van vertrouwen kunnen samenwerken. Maak dus vooral eerst kennis. Het eerste
oriënterende gesprek dient ter kennismaking en is kosteloos. Is er een wederzijdse klik, dan maken we heldere en duidelijke afspraken voor het vervolgtraject in onze
samenwerking.