Disclaimer

Aansprakelijkheid

Praktijk Emmelkamp heeft de website www.praktijkemmelkamp.nl met grote zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat, kunnen er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Praktijk Emmelkamp neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Emmelkamp (de inhoud van) deze website te gebruiken en reproduceren anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van niet bedrijfsmatig, persoonlijk gebruik.

Websites van derden

Het feit dat websites van derden via links op deze website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites door Praktijk Emmelkamp worden aanbevolen of goedgekeurd. Praktijk Emmelkamp is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud van) de via de links te ontsluiten websites van derden of voor de eventueel via die websites aangeboden diensten.

Wijzigen website

Praktijk Emmelkamp behoudt zich het recht voor alle via of op deze website aangeboden informatie te allen tijde, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Door deze website te bezoeken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.